Employees Vitality Program

EMVIPro

Vitaliteit & Duurzame Inzetbaarheid

Doelen en Resultaten

Alvorens we beginnen met ons vitaliteitsprogramma worden er eerst doelen gesteld die zijn afgestemd op de behoefte van de werknemers. Hierdoor is het meetbaar en op maat.

Trainingen in Groepen

We kiezen ervoor om te werken in groepen van maximaal 25 deelnemers om zo kwaliteit en persoonlijke aandacht te kunnen waarborgen. Groepsdynamica en Teambuilding helpen hieraan mee.

Vitaliteit

Ontwikkelen van levenskracht door voldoende lichaamsbeweging, juiste voeding, ontspanning & emotionele en mentale fitheid. Wij leren je om vitaal en gezond te worden en te blijven.

Duurzame Inzetbaarheid

Ontwikkel de vaardigheden om op mentaal-, fysiek- en emotioneel niveau de uitdagingen in het dagelijkse leven beter het hoofd te kunnen bieden.

Wij Helpen Jou Doorbreken Naar Het Volgende Niveau

Unlock Your Full Potential.
AB INTUS presents EMVIPro.

Ontwikkel de vaardigheden om op mentaal-, fysiek- en emotioneel niveau de uitdagingen in het dagelijkse leven beter het hoofd te kunnen bieden.

EMVIPro

Employees Vitality Program

Wat is EMVIPro?

Vitaliteitsprogramma waarmee deelnemers in 2 uur per week gedurende 12 maanden worden getraind om fitter te worden en te blijven op fysiek, mentaal, en emotioneel niveau in een boot camp-achtige setting.

Doel:

Het vergroten van mentale weerbaarheid, verbeteren van fysieke fitheid, en het ontwikkelen van emotionele veerkracht. Daarnaast het vergroten van keuzebewustheid m.b.t. juiste voeding.

Methode:

Training van het fysieke, mentale, en emotionele door fysieke oefeningen. Het mentale en emotionele krijgen tijdens de fysieke training extra aandacht door middel van op NLP en Oplossingsgerichte therapie gebaseerde oefeningen.

EMVIPro zoomt in op:

1. Vergroten van mentale weerbaarheid
2. Beter omgaan met stress
3. Keuzebewustheid m.b.t. juiste voeding

AB INTUS EMVIPro©
Employees Vitality Program

EMVIpro is het vitaliteitsprogramma waarmee de fysieke, emotionele en mentale gesteldheid van de werknemer wordt getraind met een holistische aanpak. We maken gebruik van boot camps, theorie, consults en hands-on oefeningen.

Vergroten van mentale weerbaarheid.
Via fysieke oefeningen in combinatie met theorie zullen de deelnemers ervaren hoe ze zichzelf in een vermogende stemming kunnen brengen. De oefeningen vormen het voertuig, waarmee de deelnemers via hun fysieke lichaam kunnen ervaren hoe ze ten tijde van uitdagende omstandigheden zichzelf ertoe kunnen zetten door te zetten, en vol te houden totdat ze hun doel hebben bereikt. Hierdoor zal onze staat van vermogenheid, ons sterk voelen, zich optimaal verankeren in ons lichaam. We kunnen dan beter aanvoelen dat we zijn opgewassen tegen uitdagingen en tegenslagen. Het gaat er tenslotte om dat we ons blijven richten op positieve uitkomsten en die realiseren.
Het ontwikkelen van mentale weerbaarheid om te bouwen aan meer zelfvertrouwen en zelfrespect, en het ervaren van innerlijke stilte en stabiliteit.
In staat zijn om jezelf te leiden op basis van innerlijke kracht en rust.
• Effectiever met tegenslagen omgaan.
• Emoties onder controle houden wanneer iets in ons leven overweldigend lijkt en we sterk moeten zijn.
• Doorgaan tijdens uitdagende momenten.
• Betere resultaten bereiken.
• Ontwikkelen van het vermogen om naar een volgend niveau te komen.
• Ervaren van meer vreugde, aanwezigheid, betekenis en voldoening.
Beter omgaan met stress.
Het op de juiste wijze uitvoeren van de hierboven genoemde fysieke oefeningen en de herhaling daarvan, zullen leiden tot niet alleen een grotere mate van fysieke fitheid maar ook tot verbetering van mentale weerbaarheid en emotionele veerkracht. De deelnemers zullen tevens door hands-on oefeningen (op NLP gebaseerd) leren zich bewuster te worden van zichzelf, en zichzelf te managen onder stressvolle situaties. Stress is tenslotte een staat van bewustzijn die we zelf oproepen en die we dus zelf dienen te leren managen. Om als zodanig ons te blijven richten op positieve uitkomsten.

We laten ons vaak beinvloeden door externe factoren. Uitdagende omstandigheden overkomen ons allemaal. Echter, het gaat er om wat wij met de omstandigheden doen. Wij zijn van mening dat mentale weerbaarheid, emotionele veerkracht, en fysieke fitheid essentieel zijn voor persoonlijke effectiviteit en een betere kwaliteit van leven.

In onze boot camps streven wij eenvoud en eenduidigheid na. Complexiteit is een factor die ons ervan kan weerhouden om onmiddellijk actie te nemen. Wij hechten waarde aan de fysieke ervaring. Begrijpen doen we met ons hoofd (intellectueel) en weten doen we met ons lichaam (intuitief). Via fysieke oefeningen krijgen de deelnemers de gelegenheid zich bewust te worden van de fysiologische reacties na veranderde denkpatronen, tijdens andere emoties, en innerlijke rust.

Keuzebewustheid m.b.t. juiste voeding.
Door voorlichting en/of persoonlijke begeleiding, kunnen wij inzicht geven in voedingsgedrag. Veel mensen zijn zich er niet van bewust wat ze dagelijks consumeren aan snacks of ongezonde tussendoortjes/maaltijden. Op korte termijn, het ‘hier en nu’, lijken ongezonde keuzes onschuldig, maar op lange termijn kunnen deze keuzes ongewenste gevolgen met zich meebrengen. Door inzicht te geven in voedings- en snackgedrag, maken we de deelnemers hierop attent en kunnen we algemene of persoonlijke adviezen opstellen om gezondere keuzes te maken. Bewustwording van het eigen eetpatroon is de eerste stap. Vervolgens is informatie nodig: weet wat je eet.
Met de voorlichting en/of persoonlijke begeleiding, geven we feitelijke informatie dat is afgestemd op de behoefte van de deelnemer. Wat zijn de valkuilen, waar valt gezondheidswinst te behalen en hoe pak ik dit aan? Deze onderwerpen en meer worden persoonlijk met de deelnemers afgestemd. Samen bepalen we doelstellingen en vervolgens bepalen we op welke manier we dit gaan behalen. Ook zullen we kijken naar welke werkwijze en middelen het beste passen per individu, zo kunnen we de adviezen direct ‘to the point’ opstellen en is de kans dat de client zich geholpen voelt groter.

Bij de advisering dragen we er zorg voor dat het advies goed aansluit bij de (hulp)vraag, want het moet voor de cliënt goed uitvoerbaar zijn. Als het nodig is kan er gebruik worden gemaakt van voedingsanamneses om betere adviezen te kunnen bepalen. We benoemen hierbij de eventuele problemen die we zien in het eetpatroon of eetgedrag en gaan samen met de cliënt op zoek naar gepaste alternatieven. De leefstijl- en voedingsadviezen worden op maat opgesteld, want iedereen heeft andere wensen en (voedings)behoeften. Hierbij geven we suggesties en meerdere mogelijkheden die de cliënt ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes.

Implementatie EMVIPro.

Als eerst zullen we een kennismakingsgesprek aangaan. Hierin zullen we elkaar beter leren kennen en kunnen beide partijen al het benodigde te weten komen. Mocht het een positieve match zijn, dan kunnen we ons voorbereiden op het vitaliteitsprogramma.

Hoe gaat dat in z'n werk?
Bedrijven kunnen persoonlijke gezondheidschecks afnemen bij werknemers, vragenlijsten laten invullen of in gesprek gaan met werknemers om te achterhalen wat er speelt op de werkvloer en waar de pijnpunten liggen binnen de organisatie. Indien een bedrijf zich niet aan gelijksoortige acties conformeert, dan is het mogelijk om ons in te schakelen om d.m.v. kleinschalig onderzoek binnen de doelgroep erachter te komen met welke uitdagingen de medewerkers hebben te maken (werk en privé). Hierop kunnen wij onze aanpak afstemmen.

1 training duurt tenminste 2 uur met een groepsgrootte van max. 25 deelnemers.

De trainers reizen naar de diverse locaties om ter plaatse de boot camps te geven. Als een EMVIPro training onverhoopt niet kan doorgaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Het tijdig verzetten van een training is altijd mogelijk.

Het kost tijd om fit te worden, dat te blijven, en om nieuwe, betere gewoontes aan te leren en in ons systeem te integreren. Daarom bevelen wij aan om onze training te implementeren als een vast en terugkerend onderdeel van de wekelijkse routine.

Onze aanpak

Wij streven niet alleen naar mentale hardheid, een sterk uithoudingsvermogen, meer kracht, functionele fitheid, emotionele evenwichtigheid en een gezond lichaam, wij geloven ook dat zware lichamelijke inspanning helpt bouwen aan karakter, zelfvertrouwen en spirituele groei. Deze kwaliteiten stellen ons in staat om met meer geluk en voldoening in het leven te staan en om, ondanks tegenslagen of uitdagingen, vol passie en overgave ons te richten op positieve uitkomsten.
Wij coachen en trainen mensen van alle leeftijden en achtergronden tot ware ‘krijgers’ op het gebied van fitness, bewustzijn, weerbaarheid en vitaliteit. Wij beogen persoonlijke transformatie teweeg te kunnen brengen bij onze klanten, zodat zij met een onoverwinnelijke geest door het leven stappen. Wij richten ons op de ontwikkeling van de ‘totale mens’. Fysieke fitheid, mentale weerbaarheid en emotionele evenwichtigheid, maar ook zintuigontwikkeling en misschien wel de belangrijkste, spirituele kracht, maken hier deel vanuit.

Hoe gaan we te werk?

1. Kennismakingsgesprek

Als eerst zullen we een kennismakingsgesprek aangaan. Hierin zullen we elkaar beter leren kennen en kunnen beide partijen al het benodigde te weten komen. Tijdens een eerste kennismaking zullen we ingaan op de grootste uitdagingen op de werkvloer en hoe wij hierin een uitkomst bieden. Wanneer het een positieve match is, dan kunnen we ons voorbereiden op het vitaliteitsprogramma.

i

2. EMVIPro trainingspakket

Kies het gewenste trainingsspakket voor jouw medewerkers en wij stemmen vervolgens ons programma af aan de duur van het traject. Het kost tijd om fit te worden, dat te blijven en om nieuwe, betere gewoontes aan te leren en in ons systeem te integreren. Daarom bevelen wij aan om onze training te implementeren als een vast en terugkerend onderdeel van de wekelijkse routine.

3. Doelgericht aan de slag

Ons vitaliteitsprogramma is maatwerk. Geen mens of bedrijf is hetzelfde, daarom hechten wij veel waarden aan het vooraf afstemmen met de werkgever. Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal in ieders organisatie, we zorgen er daarom altijd voor dat wij op individueel niveau doelen formuleren zodat we resultaten kunnen meten en effectief kunnen trainen.

1 Maand EMVIPro Trainingspakket

Vitaliteitsprogramma waarmee deelnemers in 2 uur per week gedurende 1 maand worden getraind om fitter te worden en te blijven op fysiek, mentaal, en emotioneel niveau in een boot camp-achtige setting.

€2600

Meer Informatie

• 1 training per week: euro 650,- (4 trainingen)

• 1-op-1 training: euro 250,-.

1 training duurt 2 uur. Groepsgrootte max. 25 deelnemers.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW 21%.

12 Maanden EMVIPro Trainingspakket

Vitaliteitsprogramma waarmee deelnemers in 2 uur per week gedurende 12 maanden worden getraind om fitter te worden en te blijven op fysiek, mentaal, en emotioneel niveau in een boot camp-achtige setting.

€2200

Meer Informatie

• 1 training per week: euro 550,- (13 x 4 trainingen).

• 1-op-1 training: euro 250,-.

1 training duurt 2 uur. Groepsgrootte max. 25 deelnemers.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW 21%.

4 Maanden EMVIPro Trainingspakket

Vitaliteitsprogramma waarmee deelnemers in 2 uur per week gedurende 4 maanden worden getraind om fitter te worden en te blijven op fysiek, mentaal, en emotioneel niveau in een boot camp-achtige setting.

€2400

Meer Informatie

• 1 training per week: euro 600,- (4 x 4 trainingen)

• 1-op-1 training: euro 250,-.

1 training duurt 2 uur. Groepsgrootte max. 25 deelnemers.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW 21%.

‘Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig.' ~Seneca

Neem gerust contact met ons op voor vragen, brochures of een afspraak!