Selecteer een pagina

AB INTUS

Vitaliteit & Duurzame Inzetbaarheid

Word Mentaal, Fysiek & Emotioneel Fit!

Employees Vitality Program (EMVIPro)

Vitaliteitsprogramma waarmee deelnemers worden getraind om fitter te worden en te blijven op fysiek, mentaal en emotioneel niveau in een bootcamp-achtige setting.

Lifestyle Coaching

Personal Training & Mentale en Fysieke Coaching op maat. Werk samen met een coach aan jouw doelen.

Wij Helpen Jou Doorbreken Naar Het Volgende Niveau

Unlock Your Full Potential.
AB INTUS presents EMVIPro.

Ontwikkel de vaardigheden om op mentaal-, fysiek- en emotioneel niveau de uitdagingen in het dagelijkse leven beter het hoofd te kunnen bieden.

Vergroten mentale weerbaarheid

Beter omgaan met stress

Keuzebewustheid m.b.t. goede voeding

Vitaliteit

Ontwikkel je levenskracht door voldoende lichaamsbeweging, juiste voeding, ontspanning & emotionele en mentale fitheid.

Fysieke en Mentale Kracht

Het ontwikkelen van fysieke en mentale kracht om effectiever met tegenslagen om te gaan.

Stress Management

Leer omgaan met stress en word mentaal en emotioneel fit om door te gaan tijdens uitdagende momenten.

Balans Werk en Privé

Werk aan een gezond balans tussen werk en privé en leer over hoe slaap en ontspanning jou kunnen helpen.

AB INTUS EMVIPro©
Employees Vitality Program

EMVIpro is het vitaliteitsprogramma waarmee de fysieke, emotionele en mentale gesteldheid van de werknemer wordt getraind met een hollistische aanpak. We maken gebruik van boot camps, theorie, consults en hands-on oefeningen.

Vergroten van mentale weerbaarheid.
Via fysieke oefeningen in combinatie met theorie zullen de deelnemers ervaren hoe ze zichzelf in een vermogende stemming kunnen brengen. De oefeningen vormen het voertuig, waarmee de deelnemers via hun fysieke lichaam kunnen ervaren hoe ze ten tijde van uitdagende omstandigheden zichzelf ertoe kunnen zetten door te zetten, en vol te houden totdat ze hun doel hebben bereikt. Hierdoor zal onze staat van vermogenheid, ons sterk voelen, zich optimaal verankeren in ons lichaam. We kunnen dan beter aanvoelen dat we zijn opgewassen tegen uitdagingen en tegenslagen. Het gaat er tenslotte om dat we ons blijven richten op positieve uitkomsten en die realiseren.
Het ontwikkelen van mentale weerbaarheid om te bouwen aan meer zelfvertrouwen en zelfrespect, en het ervaren van innerlijke stilte en stabiliteit.
In staat zijn om jezelf te leiden op basis van innerlijke kracht en rust.
• Effectiever met tegenslagen omgaan.
• Emoties onder controle houden wanneer iets in ons leven overweldigend lijkt en we sterk moeten zijn.
• Doorgaan tijdens uitdagende momenten.
• Betere resultaten bereiken.
• Ontwikkelen van het vermogen om naar een volgend niveau te komen.
• Ervaren van meer vreugde, aanwezigheid, betekenis en voldoening.
Beter omgaan met stress.
Het op de juiste wijze uitvoeren van de hierboven genoemde fysieke oefeningen en de herhaling daarvan, zullen leiden tot niet alleen een grotere mate van fysieke fitheid maar ook tot verbetering van mentale weerbaarheid en emotionele veerkracht. De deelnemers zullen tevens door hands-on oefeningen (op NLP gebaseerd) leren zich bewuster te worden van zichzelf, en zichzelf te managen onder stressvolle situaties. Stress is tenslotte een staat van bewustzijn die we zelf oproepen en die we dus zelf dienen te leren managen. Om als zodanig ons te blijven richten op positieve uitkomsten.

We laten ons vaak beinvloeden door externe factoren. Uitdagende omstandigheden overkomen ons allemaal. Echter, het gaat er om wat wij met de omstandigheden doen. Wij zijn van mening dat mentale weerbaarheid, emotionele veerkracht, en fysieke fitheid essentieel zijn voor persoonlijke effectiviteit en een betere kwaliteit van leven.

In onze boot camps streven wij eenvoud en eenduidigheid na. Complexiteit is een factor die ons ervan kan weerhouden om onmiddellijk actie te nemen. Wij hechten waarde aan de fysieke ervaring. Begrijpen doen we met ons hoofd (intellectueel) en weten doen we met ons lichaam (intuitief). Via fysieke oefeningen krijgen de deelnemers de gelegenheid zich bewust te worden van de fysiologische reacties na veranderde denkpatronen, tijdens andere emoties, en innerlijke rust.

Keuzebewustheid m.b.t. juiste voeding.
Door voorlichting en/of persoonlijke begeleiding, kunnen wij inzicht geven in voedingsgedrag. Veel mensen zijn zich er niet van bewust wat ze dagelijks consumeren aan snacks of ongezonde tussendoortjes/maaltijden. Op korte termijn, het ‘hier en nu’, lijken ongezonde keuzes onschuldig, maar op lange termijn kunnen deze keuzes ongewenste gevolgen met zich meebrengen. Door inzicht te geven in voedings- en snackgedrag, maken we de deelnemers hierop attent en kunnen we algemene of persoonlijke adviezen opstellen om gezondere keuzes te maken. Bewustwording van het eigen eetpatroon is de eerste stap. Vervolgens is informatie nodig: weet wat je eet.
Met de voorlichting en/of persoonlijke begeleiding, geven we feitelijke informatie dat is afgestemd op de behoefte van de deelnemer. Wat zijn de valkuilen, waar valt gezondheidswinst te behalen en hoe pak ik dit aan? Deze onderwerpen en meer worden persoonlijk met de deelnemers afgestemd. Samen bepalen we doelstellingen en vervolgens bepalen we op welke manier we dit gaan behalen. Ook zullen we kijken naar welke werkwijze en middelen het beste passen per individu, zo kunnen we de adviezen direct ‘to the point’ opstellen en is de kans dat de client zich geholpen voelt groter.

Bij de advisering dragen we er zorg voor dat het advies goed aansluit bij de (hulp)vraag, want het moet voor de cliënt goed uitvoerbaar zijn. Als het nodig is kan er gebruik worden gemaakt van voedingsanamneses om betere adviezen te kunnen bepalen. We benoemen hierbij de eventuele problemen die we zien in het eetpatroon of eetgedrag en gaan samen met de cliënt op zoek naar gepaste alternatieven. De leefstijl- en voedingsadviezen worden op maat opgesteld, want iedereen heeft andere wensen en (voedings)behoeften. Hierbij geven we suggesties en meerdere mogelijkheden die de cliënt ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes.

Implementatie EMVIPro.
Als eerst zullen we een kennismakingsgesprek aangaan. Hierin zullen we elkaar beter leren kennen en kunnen beide partijen al het benodigde te weten komen. Mocht het een positieve match zijn, dan kunnen we ons voorbereiden op het vitaliteitsprogramma.

Hoe gaat dat in z'n werk?
Bedrijven kunnen persoonlijke gezondheidschecks afnemen bij werknemers, vragenlijsten laten invullen of in gesprek gaan met werknemers om te achterhalen wat er speelt op de werkvloer en waar de pijnpunten liggen binnen de organisatie. Indien een bedrijf zich niet aan gelijksoortige acties conformeert, dan is het mogelijk om ons in te schakelen om d.m.v. kleinschalig onderzoek binnen de doelgroep erachter te komen met welke uitdagingen de medewerkers hebben te maken (werk en privé). Hierop kunnen wij onze aanpak afstemmen.

1 training duurt tenminste 2 uur met een groepsgrootte van max. 25 deelnemers.

De trainers reizen naar de diverse locaties om ter plaatse de boot camps te geven. Als een EMVIPro training onverhoopt niet kan doorgaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Het tijdig verzetten van een training is altijd mogelijk.

Het kost tijd om fit te worden, dat te blijven, en om nieuwe, betere gewoontes aan te leren en in ons systeem te integreren. Daarom bevelen wij aan om onze training te implementeren als een vast en terugkerend onderdeel van de wekelijkse routine.

Over ons

We leven in een voortdurend veranderende maatschappij. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Geavanceerde technologische ontwikkelingen en innovaties zorgen ervoor dat bedrijven mee veranderen. De mens zal zich moeten blijven aanpassen en ontwikkelen om met de tijd mee te gaan. Deze adaptaties brengen met zich mee dat het ontwikkelen van ons Intelligentie Quotiënt (IQ), wat kennis en expertise meet, niet langer voldoende is. De efficiëntie en effectiviteit zijn naar een hoger niveau getild. Veel handelingen en processen krijgen op deze wijze een ‘instant’ resultaat. Mentale en fysieke inspanning zijn bijna overbodig geworden. Als gevolg daarvan dient ook ons Emotioneel Quotiënt (EQ) te worden ontwikkeld: zelfkennis, sociale intelligentie, teamvaardigheden en openheid om te veranderen, en de capaciteit om zelf verandering in gang te zetten.

Om mentaal, fysiek en emotioneel fit te worden en te blijven, is het belangrijk om naast IQ (functionele capaciteiten) en EQ (relationele capaciteiten) ook te werken aan ons Fysieke Quotiënt (FQ). Deze staat voor onze energetische capaciteiten. Als we door weerstand heen werken, worden we sterker. Als we bijvoorbeeld fietsen of hardlopen tegen de wind in, maakt ons dat niet alleen fysiek maar ook mentaal sterker. Weerstand is nodig om sterk, fit en vitaal te blijven. Alleen degenen die de drie genoemde assen zo goed mogelijk ontwikkelen, zullen doorgaan met het leveren van topprestaties in deze wereld die continu meer van ons vraagt.

Testimonials

Met behulp van zijn coaching sessies heeft Dave Blondeel Timmerman mij de andere kant van het leven doen inzien. De zaken die eerst complex leken, waren plotseling eenvoudig. De sessies waren echt inspirerend en verhelderend. Ze hebben mij de kracht gegeven om te geloven, dat ik de enige ben die de controle heeft over mijn leven. Het weten dat ik alles in eigen handen heb, is de transformatie waarmee Dave mij heeft geholpen. Ik heb nu de beslissing genomen en de keuze gemaakt om gelukkig te zijn in het leven, omdat ik dat kan. De sessies hebben gediend als een kompas tijdens mijn reis naar het vinden van innerlijke rust en stabiliteit.

Seyma Döner

Student, HAN University (International Business and Management)

Prikkelend, leerzaam, diepgaand, intensief en out of de box. Dit zijn de woorden die in mij opkomen als ik terugblik op mijn coachingssessies en ervaringen met Dave. Dave is voor mij de eerste coach die het onmisbare fysieke deel betrekt in de coaching door in de natuur te zijn (het bos) en fysiek bezig te zijn. Door lichaam en geest te verbinden heb ik een nieuwe verdieping ervaren. Dank je voor je betrokkenheid, inlevingsvermogen en wijsheden, Dave. Ik kijk terug op een inspirerende tijd.

Olivier van de Made

Eigenaar, Het leidend Motief, voor maximaal acquisitieresultaat

Ik had moeite met prioriteiten stellen. Ik kon niet met geld omgaan, en discipline was ver te zoeken. Dave liet mij kennis maken met zijn trainingen. Dave vertelde mij over de mind-body link, waarbij gedachte en lichaam een zijn. Dit is de reden dat we niet alleen maar hebben gepraat, en nagedacht over hoe en wat. Maar we zijn er op uit geweest; we hebben buiten getraind (hardgelopen, sit-ups, push-ups, ademhalingsoefeningen, en meditatie gedaan). Na meerdere leuke, inspirerende en vooral leerzame sessies met Dave heb ik precies bereikt wat ik wilde. Ik kan nu prioriteiten stellen, ik kan normaal met geld omgaan en ik heb discipline gekregen. Ik heb me ook leren concentreren op studeren, nee kunnen zeggen tegen vrienden, en bovendien het kunnen opbrengen van een scherpe focus en een super sterk gevoel in mijn lichaam net voor en tijdens tentamens. Dit door de pittige, fysieke trainingen (mind-body link) die ik met Dave buiten in regen en wind heb gedaan. Ik heb van de drie tentamens die ik perse wil halen inmiddels al twee met succes gehaald. Ik zie mijn studie met veel plezier, een scherpe focus, en een zeker gevoel over mezelf tegemoet.

Luuk Bindels

Student, HAN University (Small Business and Retail Management)

Dave is de meest positieve en assertieve, praktische prestatie/life coach met wie ik heb gewerkt. Dave heeft me belangrijke inzichten bijgebracht over hoe menselijke interactie wordt veroorzaakt door onze emoties, gevoelens, beïnvloed door cultuur etcetera en herinnerde me eraan dat elk individu controle heeft over zijn gedachten en acties. Dankzij de toewijding van Dave en de openhartigheid in onze gesprekken, voel ik meer zelfvertrouwen en zekerheid in mijn relaties, en in enkele van de levensvragen die voor mij liggen.

Floris Graziosi

Founder/CEO PT Indotrainee Berbakat Indonesia

Blog

Wat is mentale weerbaarheid?

"Mentale weerbaarheid" is het vermogen om sterk te blijven tijdens uitdagende omstandigheden. Het is het vermogen om de focus scherp te houden en vastberaden te blijven ondanks de problemen die je tegenkomt. Bepaalde dingen in ons leven gaan niet altijd zoals we...

Rust en eenvoud

We maken ons dagelijkse leven vaak ingewikkeld door de onafgebroken stroom van gedachten die door ons hoofd gaat. Het gevolg is dat we daardoor veel in ons hoofd zitten en weinig in de rest van ons lichaam. We gaan vaak helemaal op in onze gedachten. Daar gaat veel...

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Weerstand is nodig om sterk, fit, en vitaal te blijven (een gezonde geest in een gezond lichaam) We leven in een maatschappij waarin we allemaal toegang hebben tot geavanceerde technologie, die bijdraagt aan het efficiënter maken van bepaalde handelingen in ons leven....

‘Je hebt macht over je geest, niet over de gebeurtenissen buiten jou. Besef dit en je zult kracht vinden.' ~Marcus Aurelius (Romeins Keizer 121-180)

Neem gerust contact met ons op voor vragen, brochures of een afspraak!